Apputvikling – teknologivalg

Når man skal utvikle en app støter man raskt på spørsmål om hvilke plattformer/operativsystem som skal støttes og hva slags teknologi appen skal benytte.