Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) har ansvaret for norsk jernbanes infrastruktur (skinner, signaler, sporveksler, bruer, tunneler osv.), stasjonsbygninger og drift av jernbaneanleggene.

Hva vi har levert:

Empatix har rammeavtale med Bane NOR  og leverer alt fra mobilappen Togtider for iPhone og Android, til sanntidsmonitorløsningen RTD (Real Time Display), til SIRI-integrasjoner.

Vi skriver hovedplaner og kravspesifikasjoner, utfører teknisk prosjektledelse, leverer operativsystem som brukes på anvisere og monitorer i tillegg til drift og overvåking.

Empatix er spesielt involvert i kunde- og trafikkinformasjonssystemer.