Direktoratet for nødkommunikasjon(DNK) forvalter Nødnett, det vil blant annet si at DNK er ansvarlig for at Nødnett virker som talekommunikasjon for etater og organisasjoner med beredskapsansvar.
DNK skal bidra til samvirke og samspill
I tillegg er DNK en aktør med ansvar og forpliktelser som offentlig forvaltningsorgan/direktorat for ivaretakelse av den totale samfunnssikkerheten. DNK skal gjennom sitt beredskapsarbeid bidra til godt samvirke og samspill mellom ansvarlige myndigheter.

Nødnett er først og fremst et kommunikasjonsverktøy for de som har beredskap i sitt virke. Ambulansetjenesten, politiet og brann- og redningsetatene er de som regnes som de største brukerne av Nødnett.

Empatix har implementert en såkalt protokollkoverterer for å gi DNK fakturagrunnlag for bruken av nødnettet.