NSB

NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern der persontransport med tog og buss samt godstrafikk på jernbane, eiendomsvirksomhet og togvedlikehold utgjør hovedvirksomheten.

Hva vi har levert:

Empatix leverer nytte-widgets som skal installeres på togpersonalets nettbrett. Dette er en del av prosjekt SERO. SERO står for System for Elektronisk Ryggsekk Ombord og innebærer innkjøp av 2600 nettbrett til NSBs togpersonale. Disse brettene skal fylles med innhold og forskjellig typer widgets til nytte for personalet ombord på toget.