Ruter

Ruter planlegger, samordner, bestiller og markedsfører kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Empatix har levert SIRI (Service Interface for Realtime Information) Production Timetable, Estimated Timetable, Stop Monitoring, VehicleMonitoring og Connection Monitoring sanntidsintegrasjoner sammen med brukergrensesnitt for kundeservice for oppslag på sanntid for Tog, Buss, T-Bane, Trikk og båt.