Slide background

Programvareutvikling

Slide background

Apps

Slide background

Responsive
nettsider

Empatix har erfaring med IT-arkitektur, applikasjonsutvikling og systemintegrasjoner for store kunder. Ønsker du vår hjelp med planlegging og forbedring av din IT-løsning?

Systemintegrasjon

Systemintegrasjoner kan ses på som navet i et komplekst datasystem, eller limet som holder ulike løsninger sammen.

Empatix er eksperter på integrasjoner og vi står bak integrasjoner mellom mange sentrale webløsninger og applikasjoner i dag. Våre integrasjoner sørger for at Trafikanten og Jernbaneverket kan levere sanntidsinformasjon til sine reisende, og vi gir kundene til Komplett.no riktige utleveringssteder for deres (harde) pakker.

Vi har erfaring med å bygge stabile og robuste integrasjoner for driftkritiske løsninger.

Vi gjør integrasjoner mot f.eks. ESB, PayPal, Nets/BBS, OCR, EHF, Mule, GeoData, Google, MySQL, Oracle, Informix, DB2, Pindena påmeldingssystem, NgineX, Apache, SugarCRM, SalesForceCRM, Visma, LiveTime, Redmine, Intellicom connect chat.

Eksempler på integrasjoner:

  • Kundestøttesystem/CRM integrert med en publiseringsløsning

    For eksempel: Sugar-CRM integrert med Sharepoint

  • Sanntidssystemer

    For eksempel: Sanntidssystemet SIRI integrert mot visninger av togtider på skjerm og mobil og apps.

  • Uttrekk fra et regnskapssystem i et intranett

    For eksempel: Regnskapssystemet VISMA integrert mot din bedrifts intranett.