Innlegg

Apputvikling – bedriftsapper eller corporate apps

Empatix har implementert en del apper for store og små bedrifter, og vi har etterhvert gjort oss opp en mening om når en app er svaret på bedriftens utfordringer – og når man bør se på andre løsninger. Les mer om våre tanker og erfaring rundt dette temaet!

Apputvikling – vedlikehold av apps

Hvor mye jobb og utgifter er det forbundet med vedlikehold av en app? Det er et et spørsmål uten fasitsvar, men her belyser vi temaet.