Empatix har opp gjennom årene fått mange henvendelser fra kunder med gode ideer, som ønsker å ha Empatix med på eiersiden. Frem til nå har vi alltid avvist slike forslag – med mindre de var fullfinansiert. Nå har vi snudd litt på flisa…