Når er en bedriftsapp/corporate app en god idè?

Bedriftsapp/corporate app

Empatix har implementert en del apper for store og små bedrifter, og vi har etterhvert gjort oss opp en mening om når en app er svaret på bedriftens utfordringer – og når man bør se på andre løsninger.

Vi har landet på at det er i korte trekk tre svar på spørsmålet om når en bedriftsapp/corporate app er det riktige verktøyet for jobben:

  • Når det er èn konkret oppgave som skal løses.

    Apper egner seg best til konkrete, håndfaste oppgaver. Styrkene til en app kontra en nettside er først og fremst fokuset og det spesialiserte grensesnittet appen kan tilby.

  • Når funksjonaliteten krever det.

    Det vil si at oppgaven som skal løses krever tilgang til for eksempel kamera, kontaktlisten, facebookvenner, bluetoothfunksjonalitet, integrasjon med iBeacons, eller lignende. Dette er ikke uten videre tilgjengelig for en nettside, og kan være enklere å få til i en app.

  • Når opplevd hastighet er avgjørende.

    En app oppleves i mange tilfeller (ikke alle!) som raskere enn en nettside.

Alle disse er gode grunner til å lage en app, men vi holder en knapp på at nummer 1 er viktigst. Du vil ønske å skrelle vekk alt annet enn kjernefunksjonalitet. «Om oss» og «Nyheter fra organisasjonen» bør ikke være fremtredende. For å bruke våre kunder som eksempler:

PostNord frakter pakker.
Appen deres (PostNord Norge) har derfor et nesten ensidig fokus på sporing av pakker. 

Jernbaneverket

Jernbaneverket har som oppgave å tilby et effektivt transportsystem med god publikumsinformasjon.
Appen deres (Togtider) fokuserer derfor på å gi brukerne informasjon om avgangstider og forsinkelser i togtrafikken.

PindenaVårt søsterselskap Pindena leverer påmeldingssystemer, og deres app (Pindena checkin) har kun en funksjon:
Å registrere oppmøte for deltagere på aktiviteter som benytter deres påmeldingssystem.

Her har både PostNord, Jernbaneverket og Pindena hatt fokus på det viktigste, og klart å holde alt annet i bakgrunnen.

Dette er en viktig øvelse, og noe man bør strebe etter i all apputvikling; Prøv å identifisere hvor lite funksjonalitet man kan lage, samtidig som man løser den primære oppgaven appen er laget for å løse.

Ikke glem nettsiden!

Men selv om du lager en app – ikke glem å sørge for en god og responsiv webversjon i tillegg! Alle kundene vi har nevnt over har samme funksjonalitet tilgjengelig i en webløsning – implementert av Empatix. Dette gjør at brukere som har andre enheter (Windows-mobiler, PC-er, osv), eller som ikke har appen installert også kan bruke løsningen.

Når trenger man ikke en bedriftsapp/corporate app?

Det virker kanskje som et merkelig fokus fra oss som lever av å lage apper.  Men i Empatix er vi mest opptatt av at våre bedriftskunder får en god løsning på de utfordringene de står overfor. Og i mange tilfeller er ikke å lage en app løsningen på de utfordringene. Hvis bedriften f.eks. skal nå ut med informasjon, er ikke en app det rette verktøyet. Da bør man heller lage en nettside med responsivt design, siden brukerne søker etter informasjon på web – ikke i App Store eller Google Play.

Bonusen med å lage en nettside er at den er langt billigere og krever mindre vedlikehold enn en app.
Les mer om vedlikehold av apps i vårt innlegg her

Når det ikke er en god idè med en app, kan du lese mer om i artikkelen «Do You Really Need an App for That?» hos Sitepoint (engelsk). Aslak Borgersrud i Computerworld har også mange gode poeng ang. «mobilapp-syken» i offentlig sektor. Disse poengene kan i mange tilfeller overføres til privat sektor.

Empatix tilbyr

Empatix tilbyr utvikling av mobile applikasjoner til bedrifter og organisasjoner – såkalte bedriftapps eller «corporate apps».