Apputvikling – Vedlikehold av apps

Vedlikehold av app

Vi har i de tidligere innleggene  «Hva koster det å få laget en app?» og «Hva skal til for å lage en app?» skrevet en del om hva du bør tenke på før du velger å sette i gang med apputviklingen. Forhåpentligvis kan det hjelpe deg i gang med prosessen med å få en app ut. Det er imidlertid verdt å merke seg at:

 Du kan ikke lene deg fornøyd tilbake når appen din er i App Store og Google Play!

Utover de åpenbare grunnene til å oppdatere appen (fjerne bugs og forbedre appen) er det nemlig mange forhold som gjør at vedlikehold og oppfølging av apps er like viktig som eksempelvis vedlikehold av hus og bil:

  • Det kommer nye versjoner av operativsystem ofte og jevnlig for både iOS og Android (og for Windows phone også) – noen av disse framtvinger en app-oppdatering
  • Det kommer nye mobile enheter på markedet, med bedre skjermer, bedre ytelse, andre skjermoppløsninger, osv
  • De ulike app-markedsplassene krever årlig at ulike sertifikater og lisenser oppdateres for at appen skal forbli tilgjengelig
  • Måten apps brukes på endrer seg. Et grensesnitt som var best practice for tre år siden, fungerer antagelig ikke i dag.

Alt dette gjør at en app må tilpasses og justeres jevnlig.

Oppdateringsfrekvens for apps

For å gi litt bakgrunnsinformasjon om hyppigheten for oppdateringer i appbransjen:

Industrilederne kom med en oppdatering hver 55. dag i 2015. Mens de som ikke gjorde så godt lå snittet på en oppdatering hver 205. dag. Dette forteller hva som kreves for å hevde seg i appmarkedet i dag:

  • Det er viktig å komme ut med oppdateringer ofte
  • Terskelen for å legge ut en oppdatering eller bugfix er lav

Så hva må du regne med av utgifter til vedlikehold?

Et fornuftig anslag for hva du bør budsjettere med er 15-20% av utviklingskostnaden i årlig vedlikeholdskostnad for en app. Dette regnes som en slags bransjestandard, men det vil være store variasjoner – avhengig av type app.

Har du en app som kostet 800.000 å utvikle vil du altså måtte regne med 120-150.000 i årlige vedlikeholdskostnader.

Ikke glem driftskostnadene!

I tillegg til vedlikehold av appen, er det verdt å tenke kostnadene for serverdrift. 99% av alle apps kjører på en server, som må driftes, tas backup av, og sikkerhetspatches. I tillegg til dette kommer linjeleie. Dette må også med i regnestykket.

Vedlikehold- og driftskostnadene kan virke høye for en som ikke har erfaring med apputvikling, men det er viktig å ha et realistisk forhold til disse kostnadene!