Expo på Universitet i Sørøst-Norge, Campus Vestfold

Jeg hadde et veldig fint besøk på USNExpo i dag! I tillegg til våre to prosjekter – gjort i samarbeid med hhv BilLader As og ProFlex Pipe Technologies – hadde jeg gleden av å snakke med både studenter i prosjekter, og representanter fra andre firmaer som – som Empatix – ser fordelene med å stille seg bak slike prosjekter! Det er alltid en glede å møte f.eks. vår samarbeidspartner Next Signal – som sammen med blant annet EcoOnlineITX Norge As og andre større og mindre firmaer er med på å skape reelle og gode prosjekter – slik at vi sammen kan hjelpe til med å gjøre USN i Vestfold til et enda bedre opplæringssted! Ved en ren tilfeldighet – og med ganske så kort frist – fikk jeg også muligheten til å fortelle litt om Empatix til en større gruppe studenter – og jeg håper at vi ser flere av dem både i prosjektoppgaver og utplassert i næringslivet i årene fremover.

Tilslutt vil jeg selvfølgelig takke alle studentene «våre» for flotte prosjekter – og for at dere gikk med på å bruke våre meget synlige roll-ups! 

Jan Kjetil Wik
Daglig leder