Integrasjoner med Empatix

Vi i Empatix er eksperter på integrasjoner og har koblet sammen mange av dagens sentrale webløsninger og applikasjoner. Våre integrasjoner sørger for at Trafikanten og Jernbaneverket kan levere sanntidsinformasjon til sine reisende, og vi gir kundene til Komplett.no riktige utleveringssteder for deres (harde) pakker.

Vi har erfaring med å bygge stabile og robuste integrasjoner for driftkritiske løsninger – mot et vidt spektrum av systemer og tjenester, enten disse har vært åpne skytjenester eller interne løsninger hos våre kunder.

Når vi designer løsninger – løsninger som skal leve i mange år fremover – foretrekker vi å bruke industristandard protokoller og overføringstjenester, noe som i dag vanligvis betyr REST-baserte APIer med JSON som databærer. Vi har brukt slike APIer til å lage skreddersydde integrasjoner mot en rekke av dagens systemer – som applikasjonsløsninger for CRM, e-commerce, ERP og prosjektstyring, men også online tjenester som Google og Facebook.

Men, dette fokuset på moderne kommunikasjonsinfrastruktur hindrer oss ikke fra å ta i bruk både eldre standarder og hva enn som skal til for at våre kunder skal få sine integrasjoner – enten dette betyr å ta i bruk SOAP-tjenester, lage tilpassede integrasjoner via databaser, bruke SDKer fra systemleverandørene, utveksle filer – om nå dette er tilpassede formater, eller industristandardert som EHF – eller, i ytterste konsekvens, gå ned på laveste nivå for å lage maskinvarebaserte integrasjoner.

Systemutvikling, og da spesielt integrasjoner, er tekniske prosesser – som krever kjennskap til tilgjengelige protokoller og standarder, men også en evne til å se problemet fra alle sider – både fra et teknisk perspektiv og med sluttbrukers øyne. Vi i Empatix er en sammensatt gjeng – hvor du møter de unge, tekniske entusiastene, men også oss litt eldre – med flere tiårs erfaring både med løsningsutvikling og tett samarbeid med sluttbrukere. Sammen står vi klare til å løse våre kunders og samarbeidspartneres tekniske og applikasjonsmessige utfordringer.