Samarbeid og samleveranser

Vi i Empatix har som uttalt strategi å være et rent utviklings- og konsulentfirma. I praksis betyr det at vi ikke lager og selger egne produkter, og heller ikke selger produkter fra andre kommersielle aktører. Vi fokuserer i stedet på å utvikle tilpassede løsninger i tett samarbeid med våre kunder – med den ekstra friheten vi har til å kunne velge den teknologien som passer til hvert enkelt prosjekt. Denne teknologien baserer seg ofte på fri og åpen kildekode (FOSS), og – i stadig større grad – på komponenter fra Laravel-rammeverket. Plattformen gir oss mulighet til å lage «full-stack»-løsninger – med alt fra bakenforliggende skytjenester til webapplikasjoner og mobile løsninger. Men, og viktigere i denne sammenhengen, er at vi enkelt kan bruke kun deler av rammeverket i prosjekter – slik at andre leverandører, som kanskje har bedre fag- og bransjekunnskap innen de enkelte prosjekter – kan levere resten.

I dagens verden kan det tidvis være vanskelig for et lite firma å klare enhver kundeleveranse alene. Men, vår tekniske frihet og pragmatisme – sammen med at vi ikke har bundet oss til noen andre programvareleverandører – gjør at vi ganske fritt kan søke samarbeidspartnere.

Formen for samarbeid varierer fra prosjekt til prosjekt. Vi har for eksempel vårt forholdsvis ordinære kunde/leverandør-forhold til PostNord Norge, som vi har arbeidet tett med og for i over 20 år – i både eksterne og interne prosjekter. Vi bruker for eksempel vår Laravel-plattform til å levere alle deres eksterne kundeportaler. En slik leveranse ville aldri vært mulig hvis vi ikke over alle disse årene hadde bygget opp et tett og godt samarbeid med deres interne utviklings- og prosjektstab. Dette gjør at vi raskt og enkelt kan få gjort alle de avklaringene som skal til for å kunne være en effektiv og aktiv part i deres utviklingsprosjekter.

Videre har vi over de siste par årene fått ett stadig tettere samarbeid med Next Signal, som holder til like i nærheten her i Tønsbergstraktene. De har spesialisert seg på mobile løsninger for assistert navigasjon, med fokus på selvhjelpsløsninger for brukere med syns- eller hørselshemninger, men også løsninger for andre områder hvor lokasjonsdefinert informasjon er nyttig – som for eksempel i museer. Empatix og Next Signal har løpende kontakt, og vi arbeider sammen med dem for å stadig forbedre de bakenforliggende tjenestene de trenger i sine løsninger – igjen basert på Laravel-rammeverket.

Tettest fysisk kontakt har vi med vårt søsterselskap Pindena – som vi til overmål også deler lokaler med. Selskapet ble skilt ut fra Empatix i 2012 – for å fokusere på salg og videreutvikling av sitt påmeldingssystem med samme navn. I tillegg til fordelene som kommer med samlokasjon, deler vi også underliggende teknologi – altså Laravel – noe som gir rikelige muligheter til å både dele ressurser og samkjøre opplæring og utviklingsstrategi.

Konklusjonen her er at ingen firmaer i et såpass lite marked som Norge kan og bør stå alene. Så lenge vi ikke er direkte i konkurranse med hverandre er det få grunner til at vi ikke i stedet skal jobbe sammen for å kunne levere de best mulige løsningene til våre kunder. Hvis det er andre firmaer – gjerne her i Vestfold – som tenker som oss, så hører vi gjerne fra dere!