Daglig leder Morten Tragethon i Proflex Pipe Technologies gir ingeniørstudenter en innføring i råstoffer til produksjon av plastrør

Empatix går inn i det nye året med flere nye kunder, og med flere spennende, nye prosjekter. Nytt av året er at på to av disse prosjektene er det studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) på Bakkenteigen ved Horten, som står for styring og utvikling.

Empatix satser sterkt på samarbeid med USN. Et eksempel er at vi – når forholdene ligger til rette for det – kobler firmaer som kommer til oss med prosjekter av passe størrelse, med studentgrupper. Vi stiller oss da også bak slike prosjektene – som fasilitator, som faglig instans og som et fast kontaktpunkt både for kundene og studentene. På denne måten får studentene sitt skoleprosjekt, samtidig som at kundene skal være sikre på at de får en leveranse som er gjennomført etter våre tekniske standarder.

En av hovedgrunnene til at vi gjør dette er selvfølgelig at vi ser på skolen som en god og solid kilde til rekruttering av dyktige folk. I tillegg, da mange av oss har vært i samme situasjon selv en gang, vil vi gjerne også gjøre vårt for å gi studentene en smidigere overgang fra skole til arbeidsliv – ved at de får en reell forsmak på hvordan prosjekter arter seg i næringslivet. Satsningen på USN gjenspeiler seg også ved at vi, i tillegg til prosjektene, har to av årets avgangsstudenter direkte ansatt på engasjement – som aktive og verdifulle medlemmer av teamet.

Det er et litt dårlig skjult forsøk på å vise at vi har en høyst levende IT-bransje her i Vestfold, men samtidig en erkjennelse av at det er et stort behov for at flere av dagens studenter, etter endt utdanning, velger å bli her i regionen.

Vi har denne gangen vært så heldige å få med oss ikke bare én, men to eksterne bedrifter – som begge har reelle behov som skal fylles gjennom studentprosjektene: Proflex Pipe Technologies AS i Moss og BilLader AS i Sandefjord.

Proflex Pipe Technologies er en moderne plastprodusent med kunder over hele Norge, i tillegg til en økende eksport til utlandet. De har spesialisert seg på fleksible rør med justerbar diameter og lengde – til bruk i alt fra avsug til drenering – i tillegg til at de leverer mer konvensjonelle rør laget av miljøvennlige materialer.

Prosjektet for Proflex vil i korthet gå ut på å lage en hybrid/kryssplattform app som skal brukes internt hos dem. Proflex har allerede i dag sterkt fokus på kvalitetsikring under produksjon, og appen vil komme inn for å enda bedre visualisere, forenkle og strømlinje de enkelte delene av ordre-, produksjons- og leveranseprosessen deres.

BilLader (http://billader.no/) har spesialisert seg på salg og drift av ladeanlegg for el-biler – både smartladere for installasjon i private hjem og installasjoner for borettslag, skoler og andre større parkeringsanlegg.

Prosjektet for BilLader vil være fokusert på sistnevnte – større anlegg, som har lastbalansering og datainnsamling. Det skal her lages en bakenforliggende løsning for innhenting av data, samt web-løsninger for konfigurasjon og for å gi BilLaders sluttkunder et grensesnitt hvor de kan følge med på sitt forbruk.

Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med begge bedrifter, og håper at vi med dette – i fellesskap – er med på å gjøre ihvertfall litt for å sikre videre rekruttering til både IT-bransjen og høyere utdanning.

Ellers vil jeg, på vegne av Empatix AS, ønske alle et riktig Godt Nytt År!