TravelCompanion demonstrert for samferdselsministeren på Holmestrand stasjon

Torsdag 23.august 2018 fikk daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen demonstrert appen TravelCompanion på Holmestrand stasjon av blinde Kristoffer Lium. Under demonstrasjonen brukte Kristoffer Lium appen for å finne veien med buss fra Kopstadkrysset ved E18 og helt fram til spor fire på Holmestrand stasjon. Slik teknologi – som skal hjelpe både syns- og hørselshemmede og andre – satses det på i Nasjonal transportplan.

Empatix og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Schei og Thomas Ekdahl fra Empatix sammen med en imponert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter demonstrasjon av appen TravelCompanion som bruker Empatix-teknologi.
(bilde Stian Giltvedt, Supervisuell)

Holmestrand stasjon har blitt valgt ut som pilotstasjon for å teste NextSignals app TravelCompanion. Her er det montert beacons som via appen hjelper brukeren å finne fram til rett sted.

TravelCompanion er en app utviklet av våre samarbeidspartnere i NextSignal i samarbeid med Norges Blindeforbund, Norges Døveforbund, SINTEF, Innovasjon Norge, Bane NOR og VKT. I prosjektet leverte Empatix administrasjonssystemer og API for å finne den optimale veien både innendørs og utendørs. Systemet er universelt utformet, og er ment å hjelpe syns- og hørselshemmede med å bruke buss, tog, t-bane og fly. Appen forteller brukeren hvor han/hun er og hjelper med å navigere til rett holdeplass. Appen kan også gi stoppestedinformasjon underveis – på eksempelvis bussreiser. Alt med Empatix-teknologi i bunn.

Vi hører mye om denne teknologien i møter, men det er utrolig viktig å få dette demonstrert i praksis

Ketil Solvik-Olsen

Empatix ser fram til å samarbeide mer med NextSignal, og kunne bidra til å gjøre kollektivtilbudet mer tilgjengelig for alle!