Empatix AS (anno 2004) er fra 1.okt. 2012 delt i to selskap: Empatix Software AS og Empatix Consult AS.
Dette har vi gjort for å rendyrke våre forretningsområder:
Programvare og IT-konsulentvirksomhet.

Empatix AS (anno 2004) er fra 1.10.2012 delt i to selskap: Empatix Software AS og Empatix Consult AS.
Dette har vi gjort for å rendyrke våre forretningsområder:
Programvare og IT-konsulentvirksomhet.