empati

[ empatˈi ] evnen til å sette seg
inn i andres følelsesliv